Zaključak Elvedin Okerić (28.04.2021)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na IV Tematskoj sjednici održanoj dana 28.04.2021. godine, na prijedlog zastupnika Elvedina Okerića, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Tražimo da nadležna tužilaštva i sudovi u Bosni i Hercegovini efikasnije procesuiraju krivična djela iz oblasti korupcije obzirom na izražen javni interes i društvenu korist od takvih krivičnih postupaka, kojima se ostvaruje princip generalne i specijalne prevencije ali i jačaju preventivni mehanizmi u borbi protiv korupcije u našem društvu.

2. Obzirom na zabrinjavajući broj povratnika u vršenju krivičnih djela Skupština Kantona Sarajevo podnosi inicijativu prema Vladi FBiH i Parlamentu FBiH za utvrđivanje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku FBIH, Krivičnog zakona FBiH i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija FBiH, s ciljem poboljšanja efikasnosti krivično-pravnog procesuiranja izvršilaca krivičnih djela i izvršenja izrečenih krivično-pravnih sankcija.

Broj:01-04-19866-2/21 PREDSJEDAVAJUĆI
28.04.2021. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Federalno ministarstvo pravde
Prilog: 
Zastupnik: