Zaključci sa Tematske sjednice (28.04.2021)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na IV Tematskoj sjednici održanoj dana 28.04.2021. godine, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

Skupština Kantona Sarajevo prihvata zaključke predložene od strane Vlade Kantona Sarajevo i to:

1. Konstatuje se da je stanje sigurnosti na području Kantona Sarajevo zadovoljavajuće, po svim elementima koji se odnose na stanje kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja.

2. Odaje se priznanje svim uposlenicima a posebno policijskim službenicima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za nesebično zalaganje u preduzimanju aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika i sprečavanje širenja zaraze koronavirusom (COVID 19).

3. Zahtjeva se hitno i prioritetno vakcinisanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

4. Zadužuje se Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova da nastavi sa aktivnostima usmjerenim na smanjenju rizika i sprečavanju širenja zaraze koronavirusom (COVID 19), kako sa aktivnostima kroz ostvarivanje propisane nadležnosti, tako i pružanju pomoći drugim organima koji imaju primarnu nadležnost u primjeni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i drugih propisa u vezi sa epidemiološkom situacijom.

5. Zahtjevamo od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nadležnih državnih institucija Bosne i Hercegovine da preuzmu odgovornost cjelovitog upravljanja migrantskom krizom uz puno uvažavanje nadležnosti i mišljenja nižih nivoa vlasti, te da ravnomjernim raspoređivanjem migrantskih kampova u cijeloj Bosni i Hercegovini, smanje pritisak na Kanton Sarajevo i time otvore mogućnost za preraspoređivanje policije na vršenje aktivnosti koji su izvorna nadležnost MUP-a Kantona Sarajevo.

6. Podržavamo aktivnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova u segmentu borbe protiv korupcije sa preporukom da se i u narednom periodu nastave provoditi aktivnosti na istraživanju, dokumentovanju i procesuiranju svih oblika protivpravnog ponašanja, a posebno u odnosu na protivpravne radnje koruptivnog karaktera.

7. Tražimo od nadležnih tužilaštava i sudova da pooštre kaznenu politiku prema povratnicima u činjenju krivičnih djela posebno u oblasti imovinskog kriminaliteta, obzirom da statistički podaci koji se odnose na krivična djela “Razbojništvo” i “Teška krađa na naročito opasan i drzak način”, u 70 posto slučajeva su počinjena od strane višestrukih povratnika u činjenju ove vrste krivičnih djela.

8. Zadužuje se Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da imenuje radnu grupu, koja će istražiti pitanje zakonske i druge regulative koja se odnosi na govor mržnje u javnom prostoru, te predložiti izmjene i dopune ili nove zakonske i druge akte kako bi se ovo pitanje na adekvatan način sankcionisalo. Govor mržnje u javnom prostoru, te posebno u virtuelnom internet prostoru predstavlja novi vid ugrožavanja sigurnosti građana, te značajan etiološki faktor u kriminalitetu uopće, te ga je stoga neophodno zakonski sankcionisati.

Broj:01-04-19866-1/21 PREDSJEDAVAJUĆI
28.04.2021. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada Kantona
Prilog: