Zaključak Vedrana Vujović (18.10.2023)

Zadužuje se Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Kantonalnim javnim komunalnim preduzećem “RAD” d.o.o. Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, predstavnicima opština u Kantonu Sarajevo i svim drugim relevantnim institucijama, pripremi i organizuje tematsku sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo u prvom kvartalu 2024. godine o RCU “Smiljevići”, odlaganju i recikliranju svih vrsta otpada u Kantonu Sarajevo, sa analizom realizacije zaključaka sa tematske sjednice iz 2019. godine i svim implementiranim projektima po ovom pitanju u Kantonu Sarajevo od 2019. godine do danas.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
KJKP Rad
Kolegij Skupštine
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo
Zastupnik: