Odgovori na zastupnička pitanja

16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

Marijela Hašimbegović

Ilijaz Pilav

Vedrana Vujović

Albin Zuhrić

Davor Čičić

Jelena Pekić

Admela Hodžić

Arijana Memić

Elvis Vreto

Mersiha Mehmedagić

Elza Gaković

Sanela Klarić

Mahir Dević

Neira Dizdarević