Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture da se obezbijede sredstva u iznosu od 400.000 KM za „Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulicama Vlakovo I Rogačići“.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa: “Molim ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture da Zimskoj službi KJKP ,,Rad“ naloži čišćenje snijega na području Kampusa Univerziteta u Sarajevu u ulici Zmaja od Bosne.”

Postavljeno na: 
Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema resornom ministarstvu da u cilju zaštite javnog interesa i transparentnog utroška javnog novca, pokrene postupak revizije projekta „Izgradnja hidro-mašinskog dijela 3. faze filterskog postrojenja Bosna-Konaci" zbog očiglednh propusta.

Postavljeno na: 
Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori