Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Pitanje: “Tražim da mi odgovorite kad će naselja Bojnik i Dobroševići u opštini Novi Grad dobiti kanalizaciju, te kako je moguće da firma KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. naplaćuju odvod oborinskih i otpadnih voda građanima, koji tu uslugu ne koriste.”

Postavljeno na: 
40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: