Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupničko pitanje: "Da li su, i u kojem procentu, doznačena sredstva prema KJKP Park u iznosu od 1.944.900 KM predviđena Budžetom za 2017. Godinu, te za koje aktivnosti su sredstva konkretno utrošena?"

Postavljeno na: 
35.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: "Koje konkretne mjere poduzima Vlada KS i nadležno ministarstvo u utvrđivanju stvarnih činjenica i razloga stalnih redukcija vode od strane J.P. Vodovod i kanalizacija?"

Postavljeno na: 
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Inicijativa prema Vladi KS i resornom Ministarstvu, da u saradnji sa KJKP "ViK" poduzmu potrebne aktivnosti kako bi se riješili problemi neadekvatnog skladištenja,transporta i korištenja gasnog hlora,te problem nedovoljnog broja podataka o kvalitetu vode.

Postavljeno na: 
32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori