Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

“Podnosim zastupničku inicijativu Vladi KS, Ministarstvu komunalne privrede i KJKP RAD da poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi svi javni organi, javna preduzeća i ustanove Kantona Sarajevo otpočele sa odvojenim prikupljanjem otpada i time dale doprino

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo i Ministarstvu komunalne privrede Kantona Sarajevo za izgradnju trotoara i ulične rasvjete uz magistralni put M17 na dijelu puta od Mostarskog raskršća do Hadžića.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima “za planiranje sredstava u Budžetu KS za 2020 godinu za izgradnju sportskog igrališta u naselju Rosulje uz sufinansiranje sa Općinom Vogošća”.