Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupnička inicijativa “za unaprjeđenje mobilijara u parkovima, uređenje parkova, te povećanje kanti za otpatke i kontejnera na području Alipašinog Polja (Novi Grad)”.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i KJKP RAD da zbog konstantnog nelegalnog odlaganja građevinskog otpada u kontejnere u blizini RCUO Smiljevići obezbijede stalno prisustvo komunalnih redara ili uposlenika KJKP RAD.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa prema javnim organima da se izvrše nove analize zemljišta u i oko deponije Smiljevići na prisustvo teških metala, te naročito prisustvo dioksina i furana.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori