Inicijativa Redžo Lemezan (03.10.2023.)

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12–Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Devetoj radnoj sjednici održanoj dana 03.10.2023. godine, na inicijativu zastupnika Lemezan Redže, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Kolegij Skupštine da poduzme aktivnosti oko održavanja tematske sjednice na temu: „Potražnja ratne odštete od presuđenog agresora za oštećene građane i pravna lica grada Sarajeva za period opsade grada Sarajeva, u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995. godina“.

U prilogu: Inicijativa.

Broj: 01-04-41045-1/23 PREDSJEDAVAJUĆI
03.10.2023. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Kolegij Skupštine
Prilog: 
Zastupnik: