Zastupnička pitanja

Ismir Jusko

Ismir Jusko

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"U vremenu kada BiH ima priliku vidjeti da sportisti ostvaruju izvanredne rezultate, a  uz katastrofalne uslove rada, Centar za sport i rekreaciju ( FIS) podiže cijene svojih usluga za 40 %. Ovim činom dovodi do situacije da mnogi klubovi moraju uraditi slijedeće: Ili otkazati svoje termine ili podići članarine. U oba slučaja veliki broj mladić ostat će uskraćeno da se bavi sportom, i da ovim činom postavljaju stvari na nivo gdje se sportom mogu baviti samo priviligovani, zanemarujući djecu iz radničke klase. Menadžment CRS da bi nadomjestili svoje gubitke, povećavaju cijene iznajmljivanja sala što je apsolutno kontra produktivno u ovom slučaju. To pravdaju povećanjem cijena grijanja. Niko ne bi imao ništa protiv da su i cijene sala povećane u skladu sa povećanjem cijena grijanja, ali povećanje za 40% je van svake pameti. Pokrećem inicijativu da se nešto poduzme po ovom pitanju jer nam ovakvim potezima  menadžment CSR djecu šalje na ulicu i sportiste koji u narednim godinama mogu biti naši slijedeći sportski Ambasadori i šampioni, a sale ostaju prazne." 


Ismir Jusko

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Veliki broj građana Sarajevskog Kantona žali se da neodgovorni vlasnici vozila parkiraju i ostavljaju da godinama njihova vozila budu deponovana a ne parkirana na javnim površinama od kojih su mnoga u raspadajućem stanju i kojima je registracija istekla prije više godina. Time zauzimaju parking mjesta, zauzimaju javnu površinu i oduzimaju prava našim sugrađanima da na tim mjestima svakodnevno parkiraju svoja vozila. Mnogi od vlasnika čak i ne žive u zgradama ispred kojih su parkirana ta vozila. Trenutni zakon vezan za ovu problematiku nije istu regulisao na pravi način i tim omogućava da u kontinuitetu ovaj problem ostaje nerješen. Tražimo da se postojeći zakon izmjeni da se ovaj problem riješi tako što će se omogučiti uklanjanjanje ovih vozila sa javnih površina i omogučiti našim građanima da te površine svakodnevno koriste.“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“Program rada PPZ-a koji Nam je dostavljen nije Program rada direktorice, niti nam je dostavljen Izvještaj o aktivnostima direktorice, koji bi trebao da bude javan i objavljen na web stranici Ministarstva. U Programu nam je navedeno da se u nekim dijelovima svog rada direktorica bavi "saradnjom" sa nekim institucijama. Saradnja nije program rada i to su dijelovi aktivnosti koji spadaju u svakodnevnu komunikaciju. Opis njenih poslova bi trebao biti edukacija direktora, izrada i davanje prijedloga za dokumente koji će unaprijediti odgojno obrazovni rad u Kantonu Sarajevo. Dakle, ne postoji usvojen izvještaj o radu direktora ove institucije niti nam je dostavljen Program rada direktorice. U Programu rada su nam navedni poslovi stručnih savjetnika, a ne aktivnosti i poslovi koje treba i mora imati direktor svake institucije.
Ministar pravde i uprave je trebao na današnjoj Skupštini pripremiti Izmjene Zakona o organizaciji i djelokrugu upravnih organizacija, koji ide po kratkom postupku, bez rasprave i sa jasnim obrazloženjem, i prema kojem se Zavod transformiše u Sektor. Inicijativa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je prošla 4. 8- a krajnji rok za izmjenu Zakona je bio 4. 10. To do sada nije urađeno.”


Ismir Jusko

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Zbog velikih gužvi koje se stvaraju u saobraćaju zbog odvoza smeća u jutranjim satima, naručito u periodu između 06:30 i 08:30 na područiju općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad postavljam slijedeće zastupničko pitanje : Zbog angažovanja radnika da u navedenom periodu vrše odvoz smeća stvaraju se velike saobraćajne gužve, saobraćajni čepovi koji često uzrokuju nervozu kod vozača te često se dešava da radnici imaju pred incidentnu situaciju od strane vozača koji ne mogu da prođu od njih. Vozači koji zaglave u takvim gužvama naprimjer u Starom Gradu često naprave saobraćajnu nesreću u Novom Gradu jer su žurili da stignu na posao ili odvedu djecu u školu. Predlažem da dispečeri koji rade na raspoređivanju ekipa za odvoz smeća da pomjere odvoz smeća za period prije 06:00 sati ili kada gužve nisu aktuelne u jutranjim satima."


Puni tekst pitanja:

Nezadovoljan učinjenim, zastupnik Ismir Jusko, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo ponovo je pokrenuo zastupničku inicijativu sa Druge radne sjednice od 29.04.2015.godine:

"Inicijativa je vezana za Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo. Problem preduzeća egzistira već neko vrijeme. Samo preduzeće Zavod osnovano je u okviru Građevinskog fakulteta kao neovisni profitni centar koji se samostalno finansirao od svoje aktivnosti. Projektovanje saobraćajnica, testiranje kvaliteta, naučna istraživanja, atesti itd. U to vrijeme uposlenici Zavoda bili su profesori sa Građevinskog fakulteta, asistenti te uspješni studenti koji su tu zapošljavali nakon završetka studija. Zavod posluje u svojoj zgradi koja se nalazi pored Građevinskog fakulteta Sarajevo i sama zgrada je napravljena izdvajanjem sredstava od uposlenika Zavoda. Vremenom, a crpeći sve resurse Zavoda direktori su odlazili u ministarstva i javna preduzeća a Zavod je prepušten sam sebi i trenutno posluje bez definisanog vlasničkog odnosa i licenci koje su mu potrebne za rad i legalno poslovanje. S tim da preostale uposlenike Zavoda koji ničim nisu doprinijeli ovoj situaciju čeka sudbina radnika Aide DITE i slično. S tim da se ovaj problem može riješiti brzo i efikasno uz političku volju i nadzor Kanton koji upravlja fakultetima u Sarajevu. Tražim da se preispita što je prije moguće status i međusobni odnos Građevinskog fakulteta Sarajevo i Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo. Te da se donesu hitni zaključci i upute menadžmentu ovih firmi kako ne bi došlo do kolapsa u poslovanju Zavoda koji je potreban i fakultetu i privredi Kantona Sarajevo. A samim tim bilo bi manje 50-tak ljudi na birou za zapošljavanje, što u današnje vrijeme nije beznačajno."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo:

Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevo više puta podnosio je inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za rješavanje pravnog statusa pomenutog Zavoda. Takođe Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zatražilo je da Vlada Kantona Sarajevo (putem Ministarstva saobraćaja) da pismenu saglasnost za prenos osnovačkih prava nad Zavodom sa Kantona na Vladu Federacije.
Iz samog naziva Zavoda za saobraćaj vidi da je isti u sastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, to je ovo...


Ismir Jusko

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Tražim od direktora Kantonalnih Javnih preduzeća slijedeće informacije :
Da li su zadržali savjetnike, koliko savjetnika i kolika su njihova primanja na godišnjem nivou, nabrojati pojedinačno za svaku savjetničku poziciju?
Da li su ukinuli pozicije savjetnika i kolika je ušteda na godišnjem nivou ukidanjem tih pozicija ?
Da li su bivše savjetnike prebacili na druge radne pozicije, o kojim pozicijama se radi i koliko su savjetnika rasporedili na druga radna mjesta?"

Odgovor:

Odgovori Ministarstva privrede, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstva saobraćaja su u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Nakon pokrenute inicijative koja se odnosi na reorganizaciju Prosvjetno – pedagoškog zavoda, nije mi dostavljen godišnji program rada direktorice ( dakle njen lični razvojni program) za period 2010 -2014. koji je usvojio ministar. Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade da mi do slijedeće sjednice dostavi traženi dokument."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade se nalazi u prilogu.


Ismir Jusko

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Naime, u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je upravna organizacija, pod nazivom Prosvjetno-pedagoški zavod, koja trenutno ime više uposlenika od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. Ova institucija je veoma važna jer bi trebala da se bavi pitanjima struke i unapređivanjem odgojno-obrazovnog rada. Međutim, već nekoliko godina ova institucija nema nikakve rezultate u pitanjima poboljšanja odgojno-obrazovnog rada, osim nadzora, prema kojem se na neučinkovit način obilaze profesori u nastavi i ocjenjuju na inspektorski način, bez tačno utvrđene metodologije i subjektivnih mišljenja. O svemu ovom Vam može posvjedočiti i činjenica da direktorica ove institucije nije nikada dostavila svoj lični izvještaj o poslovima koje obavlja, nego dostavlja izvještaje i poslove stručnih savjetnika koji prema njenim nalozima izvršavaju određene aktivnosti. Svi savjetnici uposleni u PPZ-u se bave aktivnostima koje nisu u skladu sa njihovim opisima poslova i najveći dio je njihovog posla sveden na obilazak nastavnika,umjesto na savjetodavni rad.

Ova institucija bi trebala preći u sastav Ministarstva kao Sektor ii Odjel, koji bi se bavio sljedećim:

- analiza nastavnih planova i programa, od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta
- analiza problema sa kojima se susreću nastavnici u svakodnevnom radu , od inkluzije do maloljetničke delinkvencije
- predlaganjem metoda i tehnika rada sa učenicima i pružanjem podrške nastavnicima u istim.
- Osim navedenog, neophodno je uvesti i ostale aktivnosti, kao što je saradnja sa nastavničkim fakultetima u oblasti stručnog usavršavanja i nevladinim sektorom koji se bave pitanjima obrazovanja.
- godišnji program rada direktorice (dakle, njen lični razvojni program) za period 2010.-2014.npr, koji je usvojio minister
- program stručnog usavršavanja nastavnika, za isti period

Određeni period već postoje nastojanja da se ovaj problem riješi, ali nikada se ovom nije pristupilo na pravi način i sve je još uvijek na čekanju.
Aktualiziranjem ove problematike dobit ćete povjerenje mnogih nastavnika, koji se  u svom radu često susreću sa problemima a za koja nemaju adekvatan odgovor, koja trenutno broji preko 20 uposlenika i koji su suočeni sa besmislenim inspekcijskim nadzorima, koji već odavno nemaju pedagoški smisao."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Obzirom da je prošlo skoro dva mjeseca, niti jedna služba (JU javno zdravstvo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, resorno ministarstvo - Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade) se nije oglasilo sa nalazima o trovanju djece u vrtićima. Svi su svašta obećali, ali roditelji otrovane djece nemaju još uvijek nikakav odgovor, te tražimo zvaničan stav i nalaz od Zavoda za javno zdravstvo koji se još nikada nisu oglasili, niti je 100% potvrđeno od čega su se djeca zarazila salmonelom.

Zahtjevi roditelja čija su djeca otrovana :
1.Da vlada formira komisiju u čijem sastavu će biti i predstavnici vrtića ili po jedan roditelj koji će utvrditi sve činjenice koje su dovele do trovanja djece i predočiti ih javnosti?
2.Da se utvrdi tačan broj oboljele djece, jer mnoga nisu bila u bolnici i zvaničnog podatka nigdje nema?
3.Da se utvrdi kako je moguće da se u zahtjevima iz tenderske dokumentacije ne traži dozvola za promet namirnica životinjskog porijekla?
4.Da JU „Djeca Sarajeva“ raskine ugovor sa firmom Gold mignon?
5.Da se objavi ko je proizvođač zaraženog proizvoda (pavlake) i da se utvrdi i njihova odgovornost?
6. Tražimo umanjenje za čitav juni mjesec, kod većine djece je nakon prve kontole, stolica i dalje pozitivna na salmonelu, naravno ta djeca i dalje ne mogu ići u vrtić, a u računovodstvu traže da platimo čitav mjesec. Moguće je umanjenje samo 2 KM po danu, roditelji su ogorčeni."

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

"Dana 22.04.2015.godine oko 14,00 časova Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije zaprimio je prijavu (putem faxa) od Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da je na Infektivnoj klinici KCUS - hospitalizirano petero djece iz JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo, te da se radi o sumnji na trovanje hranom.
Odmah po saznanju sačinjena su dva tima i to tim u sastavu: epidemiolog i tehničar iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i kantonalni sanitarni inspektor, koji su obavili kompletan inspekcijski nadzor i...


Ismir Jusko

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Jusko Ismir na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova:

„U Kantonu Sarajevo postoje mnoga saobraćajna žarišta, tj. mjesta na kojima se često dešavaju saobraćajne nesreće. Jedno od tih mjesta je i raskrsnica kod glavne pošte. Hvatajući zeleni val od Skenderije prema Vrbanja mostu vozila često prelaze brzinu od 100 km na sat. U 80% slučajeva kada su se dešavale saobraćajne nesreće na ovom potezu, za posljedicu su imale teške tjelesne povrede kako kod vozača tako i kod pješaka, a neki od njih su ostali trajni invalidi.
Da bi preventivno djelovali i spriječili saobraćajne nesreće u budućnosti u ovoj zoni i spriječili daljnje stradanje pješaka i učesnika u saobraćaju, postavljam pitanje "da li je moguće da se na ovom dijelu postavi Fiksna kamera koja bi snimila svako prekoračenje brzine?"
Praksa je pokazala gdje god da je bila postavljena kamera (RTV dom, Čengić vila, kod Kampusa), saobraćajne nesreće i divljanja vozilima ili motorima u tim ulicama uveliko su smanjena. Ovo pitanje potkrepljujem još jednom činjenicom, a to je da svako veče u periodu od 18 do 21 h preko 300 mališana se kreće na ovom potezu, prelazi tu cestu i idu na trenige prema FIS-u. Uvjeren sam da bi postavljanjem Fiksne Kamere na ovom potezu, ovu ulicu učinili sigurnijom i spriječili bi nastavak negativnog trenda saobraćajnih nesreća i stradanja učesnika u saobraćaju (vozača i pješaka).”

Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u cilju rješavanja predmetnog problema i podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, u avgustu 2013.godine sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, ali isti nije realizovan zbog nedostatka sredstava.

Na području opština Stari grad i Centar nema instaliranih kućišta stacionarnog radarskog sistema, tako da su predmetnim Elaboratom, predložene lokacije za postavljanje kućišta radarskih uređaja, u koja bi se kasnije instalirao radarski uređaj, kako slijedi:

-na...


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Jusko Ismir na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Evidentno je da je u srednjim i osnovnim školama prisutan određeni broj učenika koji donose, prodaju ili koriste psihoaktivne supstance (narkotike), nose hladna ili vatrena oružja, prisiljavaju druge učenike da za njih rade protiv zakonite radnje, vrše vršnjačko nasilje i mnoge druge protiv zakonite aktivnosti.  Također je evidentno da veliki broj učenika zna za nevedene aktivnosti i one koji su nosioci istih, ali ne smiju ili se ustručavaju da ih prijave. Pravovremeno posjedovanje bitnih informacija u ovakvim situacijama može biti od strateškog značaja da spriječimo stradanje tih mladih ljudi i njihov prelazak sa one strane zakona, a za neke od njih put bez povratka."

U skladu sa svim navedenim pokrećem slijedeću inicijativu :
"Da se u svim osnovnim i srednjim školama postave sandučići u koje svaki učenik škole može anonimno prijaviti sve navedeno. Da se nakon postavljanja sandučića u svakoj školi putem razredne nastave učenici upoznaju sa tim, i da se informišu da svako od njih može na ovaj način prijavljujući nekoga koji radi nešto protiv zakonito, spasiti nečiji život ili budućnost. Da se u svakoj školi formira komisija (od strane nastavnika, pedagoga ili školskog psihologa), koja bi svaki dan pregledavala sadržaj sandučića i na osnovu prikupljenih informacija da planiraju svoje slijedeće aktivnosti : posmatranje markiranih učenika, razgovor sa roditeljima i ako treba sa pripadnicima MUP. 
Na ovaj način bi ohrabrili učenike da svaki od njih može preuzeti stvari u svoje ruke i spriječiti nešto što za neke od njih može biti pogubno, a nastavnicima i profesorima bi pomogli da dobiju izuzetno bitne informacije na osnovu kojih mogu planirati dalje djelovanja za svaki problem ponaosob, a svima onima koji se bave protiv zakonitim aktivnostima u školama ili oko njih, stavili bi do znanja da više neće biti nedodirljivi i da je pitanje dana kada će ih neko prijaviti."

Zastupnik SBB BIH
mr. Ismir Jusko

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.


Ismir Jusko

Puni tekst pitanja:
Zastupnik Ismir Jusko, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:
 
"Prijedlog vezan za efikasnost čistoće grada ali i praktičnosti. Naime na većini autobuskih i tramvajskih stajališta primjetno je da nema kanti za otpatke. To su mjesta na kojima se svijet skuplja i čeka, što direktno dovodi do toga da se pojavljuje sitni otpad iza njih. Nedopustivo je da metropola i turistički grad kao što je Sarajevo na mjestima koja su toliko frekventna nema kanti za otpatke.
Pokrećem inicijativu da se na svim trolejbuskim,autobuskim i tramvajskim stajalištima postave kante za otpatke."
 
Odgovor:
Odgovor Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture:
 
"KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 11/97), u članu 11 je regulisano:
"Na javnim površinama postavljaju se korpe za otpatke. Na javnim površinama na kojima čistoću održavaju komunalna preduzeća, korpe za otpatke postavljaju, uklanjaju i zamjenjuju novim, komunalna preduzeća, a na ostalim javnim površinama njihovi korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja na tim površinama."
Trolejbuska, autobuska i tramvajska stajališta su u nadležnosti...

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Ismir Jusko, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku/poslaničku inicijativu vezano za "Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo".

"Problem preduzeća egzistira već neko vrijeme. Samo preduzeće Zavod osnovano je u okviru Građevinskog fakulteta kao neovisni profitni centar koji se samostalno finansirao od svoje aktivnosti. Projektovanje saobraćajnica, testiranje kvaliteta, naučna istraživanja, atesti itd. U to vrije uposlenici Zavoda bili su profesori sa Građevinskog fakulteta, asistenti te uspješni studenti koji su tu zapošljavali nakon završetka studija. Zavod posluje u svojoj zgradi koja se nalazi pored Građevinskog fakulteta Sarajevo i sama zgrada je napravljena izdvajanjem sredstava od uposlenika Zavoda. Vremenom, a crpeći sve resurse Zavoda direktori su odlazili u ministarstva i javna preduzeća a Zavod je prepušten sam sebi i trenutno posluje bez definisanog vlasničkog odnosa i licenci koje su mu potrebne za rad i legalno poslovanje. S tim da preostale uposlenike Zavoda koji ničim nisu doprinijeli ovoj situaciju čeka sudbina radnika Aide DITE i slično. S tim da se ovaj problem može riješiti brzo i efikasno uz političku volju i nadzor Kanton koji upravlja fakultetima u Sarajevu. Tražim da se preispita što je prije moguće status i međusobni odnos Građevinskog fakulteta Sarajevo i Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo. Te da se donesu hitni zaključci i upute menadžmentu ovih firmi kako ne bi došlo do kolapsa u poslovanju Zavoda koji je potreban i fakultetu i privredi Kantona Sarajevo. A samim tim bilo bi manje 50-tak ljudi na birou za zapošljavanje, što u današnje vrijeme nije beznačajno."


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

"Prijedlog vezan za efikasnost čistoće grada ali i praktičnosti. Naime na većini autobuskih i tramvajskih stajališta primjetno je da nema kanti za otpatke. To su mjesta na kojima se svijet skuplja i čeka, što direktno dovodi do toga da se pojavljuje sitni otpad iza njih. Nedopustivo je da metropola i turistički grad kao što je Sarajevo na mjestima koja su toliko frekventna nema kanti za otpatke.
Pokrećem inicijativu da se na svim trolejbuskim,autobuskim i tramvajskim stajalištima postave kante za otpatke."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture:

"KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 11/97), u članu 11 je regulisano:
"Na javnim površinama postavljaju se korpe za otpatke. Na javnim površinama na kojima čistoću održavaju komunalna preduzeća, korpe za otpatke postavljaju, uklanjaju i zamjenjuju novim, komunalna preduzeća, a na ostalim javnim površinama njihovi korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja na tim površinama."
Trolejbuska, autobuska i tramvajska stajališta su u nadležnosti...