Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje da se u što kraćem vremenskom periodu izvrše preostale obaveze iz člana 118, 119. i 120. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.12.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za uvođenje online vrtića, odnosno izradu platforme JU Djeca Sarajeva koja će imati sledeće:
• Upute i sekciju za e-upis,
• Spisak vrtića sa kartom gdje se nalaze,
• Jelovnik,
• Zdravstveni kutak,
• Pedagoški kutak,
• Logopedski kutak,
• Vrtić kod kuće,
i druge sekcije koje se u okviru izrade projekta pokažu kao neophodne i važne za razvoj i socijalnu uključenost naše djece.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2021

Puni tekst pitanja:

Vladi Kantona Sarajevo upućujem pitanja: Da li uprava škole ima pravo ukinuti izborni predmet koji je izabrala apsolutna većina roditelja i nametnuti drugi predmet?
• Zašto škola po direktivi Ministarstva obrazovanja br. 11/03-38-17019-1/19 u kojoj se između ostalog škola podsjeća na zakonsku obavezu provođenja ankete, na web stranici ne postoji link koji bi roditelje odveo do sva tri izborna predmeta kako bi se učenici i roditelji pobliže informisali o izbornim predmetima te na osnovu toga donijeli svoju odluku, kako je navedeno u direktivi?
Obzirom da je škola prema direktivi Ministrastva obrazovanja iz 2019.godine dužna čuvati originalne anketne upitnike sa svim potrebnim informacijama, molim informaciju da li škola čuva originale anketnih upitnika koje su roditelji ispunjavali tokom zadnje tri godine u skladu sa pomenutom direktivom, koja je upućena 12.06.2019.godine na ruke svim direktorima škola.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.12.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za odgoj i obrazovanje da li je u toku i ako jeste u kojoj je fazi implementacija i realizacija programa za spriječavanje vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama i šta resorno ministarstvo planira raditi dalje po tom pitanju?

S obzirom da je PPZ ugašen ko od stručnih ljudi vrši uvid po časovima, jer imenovani direktori škola su različitih struka? Nisam sigurna koliko su pedagozi u mogućnosti fizički obaviti uvid u realizaciju strategija za preventivu vršnjačkog nasilja.

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za odgoj i obrazovanje koje glasi: kolika je prosječna veličina razreda u svakoj od institucija osnovnog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, te koliko je unutar svake od navedenih obrazovnih institucija zastupljen broj časova održanih online u odnosu na standardni tip održavanja nastave?

Molim da mi se odgovori dostave hitno i sa jasnom distinkcijom između svake od institucija osnovnog obrazovanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da izvrši reviziju potreba za tehničkom podrškom u vidu kompjuterske opreme u obrazovnim institucijama u Kantonu Sarajevo te decidno dostavi rezultate iste kako bi napokon znali kolike su potrebe koje institucije

Puni tekst pitanja:

" Da li istina da je kantonalni odbor sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH
podnio zahtjev za usmjereni inspekcijski nadzor u JU OŠ „Šip“ Sarajevo, zbog
kako kažu kršenja odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, zatim
odredbe kolektivnog ugovora, te pravilnika sa kriterijom za prijem u radni odnos u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao JU na područiju
KS? I kako to komentirate?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Ministarstvu za odgoj i obrazovanje:

“Da li ce se prilikom angazmana asistenata u nastavi i mobilnih timova iznaći sredstva za zapošljavanje socijalnih radnika u osnovnim školama KS u ovoj školskoj godini u skladu sa iskazanim potrebama škola, a o čemu je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS već upoznato.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.12.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ OSMAN NAKAŠ podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da u okviru projekta “Energijska efikasnost u javnim zgradama Kantona Sarajevo“ na čijem se spisku za realizaciju u 2022. godini nalazi i JU OŠ OSMAN NAKAŠ posebno obrate pažnju da na postojećim radijatorima izvrše postavljanje regulatora toplote-ventila, jer trenutno je u učionicama nemoguće na drugi način vršiti regulaciju toplote osim otvaranjem prozora, što predstavlja zdravstveni rizik za učenike tokom hladnijih dana, a prozori se otvaraju i u toku velikih vrijednosti prekomjernog aerozagađenja što je i dodatni rizik.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Općina Hadžići, Vlada Kantona