Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Stambeno-poslovne zgrade „Palma“ i „Loris“, naselje Hrasno, Općina Novo Sarajevo i poslije dvadeset i pet godina nakon rata predstavljaju estetsko ruglo Sarajeva i sigurnosnu opasnost za građane KS. To jedne od rijetkih zgrada sa velikim brojem stanara, u čiju obnovu nisu uložena skoro nikakva finansijska sredstva, osim pojedinačnih akcija stanara. Prije dvije godine na javnom pozivu za energetsko utopljavanje zgrada od strane Ministarstva, zgrada „Palma“ bila prva na rang-listi, ali je „odlaskom“ Vlade šestorke, ovaj projekat zaustavljen. U skladu s navedenim postavljam

ZASTUPNIČKO PITANJE

Da li Ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo planiraju sanaciju, odnosno energetsko utopljavanje ovih zgrada ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim da naložite KJKP ,,Vodovod I kanalizacija ,, da oformi ekipu koja će redovno kontrolisati kolektor Bjelašnica -Hadžići .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

KJKP VIK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Molim vas da naložite KUIP da izvrši pregled svih izvorišta kiji nisu u sastavu KJKP ,,ViK,,I da se ista stave pod zaštitu kao potencijalnaizvorišta koja će koristiti ovo javno preduzeće , takođe molim da se izvrši inspekcijski nadzor nad bivšom kasarnom Žunovnica-Hadžići u kojoj se trenutno odlaže otpad različitog porijekla

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Pokop, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za boračka pitanja, Općina Ilidža

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za osvjetljenje gradskog groblja Vlakovo uključujući i glavne saobraćajnice.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.12.2021

Puni tekst pitanja:

Mještani naselja Brusulje Emerovića, prema izletištu Borije Čavrkov sokak na lokalitetu Općine Stari Grad, koje predstavlja ekološku oazu zdravlja na skoro 1000 metara nadmorske visine, gdje naši sugrađani dolaze, mole da se zaustavi potencijalna ekološka katastrofa. Naime, već dvije godine vlasnik kuće i zemljišta Kemo Habibović pravi divlju deponiju, gdje kamioni danonoćno dovoze sumnjiv otpad i istovaraju ga na ovom izletištu. Više puta su mještani regirali, posebno u ljetnom periodu gdje zbog visokih temperatura lako dolazi do požara jer se odlaže visoko zapaljiv materijal, pa su nekolicinu puta po pozivu reagirali vatrogasci. S obzirom da navedeni vlasnik kuće i zemlje istovremeno posjeduje dodatni ugostiteljski objekat, policija se redovno odaziva na pozive i žalbe mještana ali policijski službenici ne pišu vlasniku nikakve kazne pošto dobro poznaju vlasnik i besplatno jedu i piju u istom objektu.
Ovakva vrsta nepropisnog odlaganja otpada, pravljenja divlje deponije i korumpiranosti bi zakonom morala biti kažnjiva, pa vas molim da mi kažete šta ova dva resora, nadležna za ova pitanja, mogu poduzeti da se ovakvo ponašanje sankcioniše i da se stane u kraj ovakvim i sličnim ilegalnim radnjama, kao i da se stane u kraj zloupotrebi časne policijske uniforme koju korumpirani pojedinci, uposlenici MUP-a nose?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.12.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitnje:

Molim da mi se dostavi kompletna dokumentacija u vezi sa tenderima na osnovu kojih su sklopljeni ugovori između:

1. KJKP „Sarajevogas“ d.d. Sarajevo i Elkom d.o.o. Tuzla, a u cilju nabavke SCADA platforme/sistem telemetrije (sistem telemetriskog nadzora i kompikuterska oprema i potrebštine) .
Prema dostupnim informacijama ugovor je zaključen 17.11.2021. god. i to u ukupnoj vrijednosti 239744,37 KM bez PDV-a.

2. KJKP „Sarajevogas“ d.d. Sarajevo i Teneo d.o.o. Sarajevo, a u cilju nabavke „usluge softverskog rješenja za upravljanje poslovnim procesima unutar jedne baze podataka sa karakteristikama otvorenosti za integracije sa drugim softverskim rješenjima“
Prema dostupnim informacijama ugovor je zaključen 15.10.2021. god. i to u ukupnoj vrijednosti 499600,00 KM bez PDV-a.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Pokrećem INICIJATIVU da se pod upravom nadležnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša oformi radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva, javnih preduzeća RAD i PARK, koja će u roku od pet dana snimiti stanje i potrebe i da u saradnji sa Službom za zapošljavanje, pripremi odgovarajući program javnih radova koji će početi sa realizacijom odmah i trajati minimalno tri mjeseca, s ciljem čiščenja Kantona od smeća, lišća, snijega i dr.

Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da u što kraćem roku pripremi izmjenu Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo u kome će predvidjeti zakonsku normu o uslovima i načinu legalizacije bespravno izgrađenih objekata, a koji su izgrađeni na gradskom građevnskom zemljištu u Kantonu Sarajevo, a koji zbog imovinsko-pravnih odnosa nisu mogli dobiti građevinske dozvole u redovnoj proceduri."

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.12.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ OSMAN NAKAŠ podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da u okviru projekta “Energijska efikasnost u javnim zgradama Kantona Sarajevo“ na čijem se spisku za realizaciju u 2022. godini nalazi i JU OŠ OSMAN NAKAŠ posebno obrate pažnju da na postojećim radijatorima izvrše postavljanje regulatora toplote-ventila, jer trenutno je u učionicama nemoguće na drugi način vršiti regulaciju toplote osim otvaranjem prozora, što predstavlja zdravstveni rizik za učenike tokom hladnijih dana, a prozori se otvaraju i u toku velikih vrijednosti prekomjernog aerozagađenja što je i dodatni rizik.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za boračka pitanja

Direkcija za puteve, KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Profesionalna vatrogasna brigada, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

1. da Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede,
infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Kantonalnom upravom
Civilne zaštite, Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, KJKP „Park“ d.o.o. i
Profesionalnom vatrogasnom brigadom Kantona Sarajevo poduzme potrebne
aktivnosti kako bi se na lokalitetu Stupske petlje postojeći jarboli / stubovi reparirali,
te postavile zastave Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo.
2. da Direkcija za puteve Kantona Sarajevo obezbijedi potrebna novčana sredstva za
inicijalnu reparaciju stubova, provjeru statike, eventualno učvršćivanje, premazivanje
antikorozivnim zaštitnim sredstvom, montažu elemenata za kačenje, spuštanje i
dizanje zastave, nabavku čeličnih užadi, koturova i kočnica za koturove, te nakon toga
predmetne stubove uz saglasnost o preuzimanju na redovno održavanje preda
Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
3. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
obezbijedi sredstva za redovno održavanje do kraja tekuće godine, te isto pripremi i u
Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu.
4. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
u saradnji sa KJKP „Park“ d.o.o. pripremi plan održavanja, pranja i zamjene zastava,
redovne provjere statike i periodičnog obnavljanja antikorozivnog premaza, pregled,
podmazivanje i reparaciju elemenata za kačenje, podizanje i spuštanje zastava.
5. da Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo pruži svu potrebnu tehničku
pomoć i podršku za realizaciju predmetnih aktivnosti.
6. da se sve navedene aktivnosti realizuju zaključno sa 23.11.2021. godine, kako bi se
zastave simbolično podigle na Dan državnosti Bosne i Hercegovine
25.11.2021.godine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU BKC, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ZA OBNOVU LOKALITETA I NAMJENE PROSTORA
OTVORENOG KINA “BOSNA” KAO OBJEKTA OD ZNAČAJA ZA KULTURU
KANTONA SARAJEVO :
1) Vlada KS da pruži punu podršku Javnoj ustanovi “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” –
Bosanskom kulturnom centru, kao vlasniku parcele na katastarskoj čestiti 491/1 – lokalitetu
nekadašnjeg otvorenog kina “1. maj” / “Bosna”, da pokrene aktivnosti na stavljanju ovog prostora u funkciju građana i građanki Kantona Sarajevo.
2) Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da izvrši provjere o trenutnom status bilo kakvih eventualnih imovinsko-pravnih sporova u vezi sa parcelom 491/1 koji bi mogli ugroziti,
usporiti ili osujetiti napore da se objekat privede namjeni i stavi u funkciji građana/ki Kantona
Sarajevo. Ukoliko postoji, tražimo da se postavi kao medijator u sporazumnom rješavanju ovog
dijela imovine, kako bi se isti što prije stavio u funkciju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inspektorat za zaštitu od požara, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na zgradi u ulici Kulovića 5, Općina Centar.

Prema tvrdnjama etažnih vlasnika upravnik nije izvršio hitnu ili nužnu opravku puknuća cijevi u haustoru, iako su majstori upravnika više puta dolazili na lice mjesta.

Etažni vlasnici izražavaju bojaznost budući su cijevi otvorene, a dolaze hladniji dani, te zbog toga može doći do njihovog smrzavanja i time do ugrožavanja imovine, zdravlja i života etažnih vlasnika.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Metal export na zgradi u ulici Topal Osman-paše 12, općina Novo Sarajevo.

Prema tvrdnjama etažnih vlasnika upravnik ne vrši propisno redovno održavanje sistema grijanja zbog čega su radijatori često puni zraka, te ne griju.

Etažni vlasnici se također žale da im nisu dostupne informacije o utrošku njihovih sredstava sa računa zgrade, te molim da provjerite postupanje upravnika i predstavnika etažnih vlasnika po ovom pitanju, te naložite dostavljanje godišnjeg plana i izvještaja zainteresiranim etažnim vlasnicima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika OKI Upravitelj na zgradi u ulici Semira Frašte 15, općina Novi Grad.

Etažni vlasnici traže da utvrdite zakonitost rashoda sa računa zgrade nastao 30.08.2021. broj naloga 25510066 za montažu tuš kabine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori