Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Puni tekst pitanja:

"Molim da u okviru svoje nadležnost izvršite nadzor nad radom Općine Ilidža i njene Službe za prostorno uređenje po pitanju zakonitog rada na predmetu legalizacije nelegalnog objekta restorana “Labud” na Vrelu Bosne akt broj 03-23-3796/06 od 10.10.2006. Godine.
Prekid na radu u ovom predmetu je okončan do donošenja Prostornog plana posebnog područja “Vrela Bosne”, međutm zanemarene su ostale činjenice i zakonski propisi kao što je ona da je objekat u Prvoj zaštćenoj zoni-Nukleus shodno Zakonu o proglašenju Spomenika prirode “Vrelo Bosne” (Službene novine KS 06/10) na koje se primjenjuju ostali važeći propisi iz oblast zaštte prirode prevashodno Zakon o zaštt prirode FBIH (Službene novine FBIH 66/13) i Pravilnika o uvjetma pristupa zaštćenom području (Službene novine FBIH 33/03), te da se legalizacija ne može izvršit."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Puni tekst pitanja:

Molim URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJA KVALITETOM KANTONA
SARAJEVO da u okviru svoje nadležnosti provjeri zakonsko trošenje namjenskih sredstava
kantona shodno članu 62. Zakona o šumama (Službene novine KS 05/13) za period od 2015.
godine do danas.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

“Da li je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS ikada, a u okviru svojih nadležnosti, istražio sve javne, pa i institucionalne (zastupničko pitanje zastupnika Aljoše Čampare od 19.12.2018. godine) navode o potencijalnim kršenjima pozitivno-pravnih propisa i koruptivnim radnjama u slučaju Odluke Vlade KS i Skupštine KS o neprihvatanju "Ponude za preuzimanje udjela Termi Čatež d.d. Čatež u privrednom društvu Termalna rivijera Ilidža d.o.o. Sarajevo"? Ukoliko nije, zašto nije, a ukoliko jeste koji je ishod sprovedenih aktivnosti?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2020

Puni tekst pitanja:

"Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad radom KJKP Sarajevogas u vezi poštivanja moratorija Skupštine Kantona Sarajevo po pitanju zapošljavanja.

Također molim da se izvrši nadzor nad radom Nadzornog odbora KJKP Sarajevogas od marta 2020. godine do danas, a naročito nedavne promjene Statuta preduzeća, nove odluke vezane za sistematizaciju radnih mjesta, reorganizaciju, povećanje broja zaposlenih na višim radnim mjestima.

Napominjem da se posebno obrati pažnja na moguće retroaktivno stavljanje datuma na rješenja vezana za gore pomenute radnje kako bi se izbjegao Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo o moratoriju, te zloupotrebu protokola."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2020

Puni tekst pitanja:

"Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svojih nadležnosti provjeri postupanje svih javnih organa po pitanju izgradnje objekta Vidikovac na zaštićenom dijelu planine Trebević, jer je riječ o području na kome je takva gradnja zabranjena. Napominjem, da je suprotno zakonu, novi objekat deset puta veći od starog objekta restorana."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Puni tekst pitanja:

- Iz kojeg razloga ste, Rješenjem od 07.05.2021. godine do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, za v.d. direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo imenovali osobu koja ne ispunjava uslove propisane Odlukom o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo u pogledu radnog staža (5 godina)?

- Zašto je tek mjesec dana (02.09.2021. godine) nakon isteka gore navedenog Rješenja (07.08.2021. godine), Rješenjem o izmjeni Rješenja produžen mandat na šest mjeseci retroaktivno od 07.05.2021. godine imenovanom licu koje ne ispunjava uslove za v.d. direktora iako se to imenovanje vrši prema Zakonu o ministarskim i vladinim imenovanjima i Odluci o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo? 

- Da li je i šta do sada urađeno po podnesenoj prijavi Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom na gore navedeno?

Na osnovu naprijed navedenog tražim da pokrenete adekvatne mjere za sankcionisanje odgovornih osoba i da mi dostavite informacije o do sada poduzetim aktivnostima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JKP Sarajevo Šume, Ministarstvo privrede, Pravobranilaštvo KS, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Puni tekst pitanja:

- Možete li mi reći šta je sa imovinom Kantona Sarajevo, koja je data na raspolaganje preduzecu KJP Sarajevo – šume. Harmonizacija je izvršena 2017. i 2018. godine, gdje je prema saznanjima preduzeće zastupao u svojstvu advokata Suljević Nihad, koji je istovremeno bio i predsjednik Nadzornog odbora.
Generalnu punomoć mu je izdao Demirović Nermin, tadašnji direktor. U tom procesu Kanton je ostao bez nekoliko desetina hektara imovine koja je uknjižena na Općinu i fizička lica što je apsolutno protivzakonito, ali i na KJP Sarajevo - šume što je također zakonski neispravna procedura.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo privrede, Pravobranilaštvo KS, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Puni tekst pitanja:

- U vrijeme kada je advokat preduzeća bila osoba koja je obnašala funkciju predsjednika Nadzornog odbora prodata je i imovina preduzeća u Zaostrogu.
Suvlasnički dio KJP Sarajevo - šume su imale u ukupnoj nekretnini od cca 400 m2 pripadajuće zemlje i cca 300 kvadrata zgrade na tri etaže sa apartmanima i kuhinjom. Preduzeće je iz svega toga oprihodovalo svega cca 80 000 KM.
Hoće li se uključiti Pravobranilastvo KS i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u ovaj predmet, te da li će se utvrditi ko je odgovoran za izdavanje punomoći predsjedniku NO na nespojivoj funkciji?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Možete li mi reći šta je sa prijavom uprave KJP Sarajevo - šume kojom su prijavili indikativno postojeće nezakonite radnje i nezakonit tok novca kroz ugovore o privremenim i povremenim poslovima.
Naime, bivše uprave preduzeća, a najviše u godinama 2016. i 2018. što su i izborne godine je kroz ugovore o privremenim i povremenim poslovima na ime fizičkih lica, na fiktivne račune, isplatila godišnje oko pola miliona KM, a kasnije je sa tih fiktivnih računa novac imao dalji put kretanja.
Nedavno je po saznanjima, i inspekcija kaznila preduzeće za te ugovore jer su i pravno formalno manjkavi ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Opća Bolnica Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Tužilaštvo KS, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Općina Centar Sarajevo, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

KJU Gerontološki centar, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo”, 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13,
47/15, 48/16, 9/20, 14/20) upućujem zastupničko pitanje Uredu za borbu protiv
korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju o
provođenju postupka podnesene prijave dana 02.12.2020. godine zbog sumnje u
određene nepravilnosti prilikom dodjele sredstava Ministarstva privrede Kantona
Sarajevo, a koja se odnose na Javni poziv za finansiranje dijela minimalne
mjesečne neto plaće ( u FBiH ) za mjesec april i maj 2020. godine broj: 07-02-45-
18053/20 od 05.06.2020. godine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

BUDŽETSKI INSPEKTORAT, Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo pravde i uprave, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Upravni inspektorat

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori