Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 09.08.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, - drugi novi prečišćeni tekst broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) upućujem zastupničko pitanje ministrici Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS gosp. Naidi Hota-Muminović koliko je održano edukacija uposlenika Vašeg ministarstva, gdje su održane edukacije, koliko je koštala pojedinčno svaka održana edukacija i ko je finansirao edukacije koje se održavaju van obrazovnih ustanova KS odnosno u hotelima?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi
odgovori koje mjere će poduzeti za prioritetno vakcinisanje nastavnika u osnovnim i srednjim
školama KS s obzirom da su sindikati najavili bojkot nastave u septembru ako se ne izvrši
prioritetna vakcinacija nastavnika?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naiđu Hota-Muminović da mi odgovori koje mjere će poduzeti protiv odgovornih osoba u JU“Osnovna Muzička Škola” Ilidža zbog zloupotrebe položaja i nezakonitog otkaza Mehmedu Bajraktarević prof, muzičke kulture u JU“Osnovna Muzička Škola.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju da li je prilikom izrade dokumenata u okviru kurikularne reforme razmatran problem inkluzije učenika sa poteškoćama u razvoju, te da li je u okviru toga angažovano neko od stručnih lica i sa kojim kvalifikacijama.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Podnosim inicijativu prema Ministarstvu za predškolski, osnovni i srednjoškolski odgoj i obrazovanje KS da razmotri uvođenje kontrolnog mehanizma nad radom privatnih vrtića u KS, koje bi djelovalo direktno pri resornom ministarstvu te da donese Odluku o zabrani mijenjanja/podizanja mjesečne cijene za boravak djece koja su već upisana u privatne vrtiće u KS, čije roditelje subvencionira Vlada KS. Naglo podizanje cijena ne bi smjelo biti prihvatljivo u vremenu pandemije i ekonomske krize."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 09.08.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Ministarstvu predškolskog, osnovnog i
srednjeg obrazovanja i Ministarstvu zdravstva upućujem inicijativu za angažovanje
asistenata medicinskog smjera (medicinske sestre i tehničari) u vrtićima u nadležnosti
JU Djeca Sarajeva i osnovnim školama, kako bi djeca sa dijagnosticiranim dijabetesom
imala brzu i adekvatnu asistenciju prilikom uzimanja inzulinske terapije.
Ukoliko ne postoji mogućnost angažovanja asistenata, iniciram organizaciju programa
obuke za vaspitače/ice o načinu davanja inzulina i tretmana djece oboljele od dijabetesa.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Općina Ilidža

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Puni tekst pitanja:

Molim OPĆINU ILIDŽA I MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO da me detaljno obavijeste o poduzetim i budućim koracima na izgradnji osnovne škole na području MZ Stup II u ulici Dobrinjska jer građani izražavaju zabrinutost u vezi ovog projekta zbog dodatnog broja stanovnika koji je nastao zbog izgradnje naselja Bulevar, a to područje je i dalje bez osnovne škole koja je planirana Regulacionim planom “Stup-Nukleus”

Građani pominju i alternativnu lokaciju u Dobrinjskoj ulici, ali prema njihovim saznanjima osnovna škola na tom mjestu neće imati dovoljni kapacitet da zadovolji narastajuće potrebe mjesne zajednice, te molim da me i tome detaljno izvijestite.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori