Odgovori na zastupnička pitanja

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Danijela Kristić

Amra Junuzović-Kaljić

Smiljana Viteškić

Jasmina Bišćević-Tokić

Neira Dizdarević

Damir Nikšić

Bibija Kerla

Elvedin Okerić

Hamed Aljović

Arijana Memić

Samir Suljević

Segmedina Srna-Bajramović

Vildana Bešlija

Amra Hasagić

Bilsena Šahman

Jasna Duraković

Elvis Vreto