Odgovori na zastupnička pitanja

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Danijela Kristić

Vildana Bešlija

Zvonko Marić

Neira Dizdarević

Sead Milavica

Senad Hasanović

Smiljana Viteškić

Igor Stojanović

Vibor Handžić

Jasmina Bišćević-Tokić

Hamed Aljović

Damir Nikšić

Mahir Dević

Haris Zahiragić

Samir Suljević