Ministarstvo unutrašnjih poslova

Da li je implementiran Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je donosen po Zaključku Vlade KS, a na koji je Odlukom Vlada dala saglasnost

Postavljeno na: 
17. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Ko je odgovoran za raspisivanje konkursa za prijem kadeta u činu policajac koje su u suprotnosti sa važećim zakonom o policijskim službenicima KS, koji strogo propisuje starosne granice za sve kandidate?

Postavljeno na: 
22. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Odgovor: 

Tražim da nam se dostavi pregled naknada po osnovu komisijskog rada i prekovremenog rada sa preciznim iznosima za 2010, 2011 i 2012. godinu i takođe tražim da nam se dostavi pregled dobijenih nagrada za policijske službenike za gore navedene periode

Postavljeno na: 
22. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri