Ministarstvo unutrašnjih poslova

Prvo pitanje postavio bih našem ministru unutrašnjih poslova ks, s obzirom da se ovih dana kao jedna od aktuelnijih tema spominje u medijima, kako u pisanim tako i televizijskim, slaba i neadekvatna materijalno-tehnička opremljenost pripadnika MUP-a KS.

Postavljeno na: 
8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da li će i kada će se napokon stati maloljetničkoj delikvenciji u ovom gradu na rep? Da li će se i kada napokon učiniti nešto da se barem smanji ovo što se dešava, s obzirom da droga nikad i nigdje nije iskorjenjena?”

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da nadležni organi, policija, eko policija, pauk služba i sudstvo, intenziviraju aktivnost i sankcionišu nepropisno i bahato parkiranje automobila na trotoaru i zelenim površinama, koje graniče s trotoarima?

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Za izmjenu Zakona o prekršajima Federacije BiH tj. davanje veće ovlasti kontrolorima u javnom prevozu davanje ovlasti kao komunalnim redarima tj. davanje da budu ovlaštene službene osobe.“

Postavljeno na: 
12. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

U kojoj fazi se nalazi, ako je pokrenuta, istraga o prijetećim mail-ovima ministru Emiru Suljagiću ? Ako nije, molim resorno ministarstvo da se očituje iz kojih razloga nije

Postavljeno na: 
12. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri