Ministarstvo unutrašnjih poslova

Molim ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mi odgovori koje i kakve mjere je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo u spriječavanju nabavljanja, nošenja i upotrebe automatskog oružja na prostoru Kantona Sarajevo

Postavljeno na: 
28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Podnosim inicijativu kojom zatijevam foriranje nezavisne i ekspertne skupštinske komisije, koja će u saradnji sa nadležnim organima (SIPA, OSA, Ministarstvo sigurnosti) provjeriti sve sumnjive postupe pojedinih rukovodilaca uprave policije u vezi sa odre

Postavljeno na: 
27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Građani Kantona su svakodnevno u prilici posmatrati vrlo agresivna i nedolična ponašanja velikog broja, dobno i spolno različitih osoba na javnim i veoma frekventnim mjestima da li su to ataci na sigurnost i bezbjednost građana

Postavljeno na: 
2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Dana 23.11. 2010 bačene su eksplozivne naprave na građane Kantona Sarajevo, igrom slučaja i na poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo, Enesa Zekovića, i kranje je vrijeme da se zna ko je to uradio?

Postavljeno na: 
4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

„Da li je moguće „stati u kraj“ prebrzoj i prebučnoj vožnji motociklistim, u večernjim satima, u centru grada, posebno u ulicama Titova i Obala Kulina bana, kada je naviše šetača,starijih, omladine i djece upravo u tim ulicama?“

Postavljeno na: 
6. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri