Ministarstvo unutrašnjih poslova

„Da li je ova instrukcija zakonita i da li operativni podaci prikupljeni na ovaj način mogu uticati na rad tužilaštva i policije npr. ometanje istraga ili na neki drugi način?“

Postavljeno na: 
13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Zašto i kako se moglo desiti da na grantu namjenska sredstva za plate unutar budžeta MUP KS bude viška novčanih sredstava za rad u protekloj 2011. godini, da li su to sredstva za rad u komisijama mup-a ks ili možda finansijska sredstva za prekovremeni rad

Postavljeno na: 
15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Zašto i kako se moglo desiti da na grantu namjenska sredstva za plate unutar budžeta MUP-a Kantona Sarajevo bude viška novčanih sredstava u protekloj 2011. godini i da li su to sredstva za rad u komisijama MUP-a Kantona Sarajevo

Postavljeno na: 
15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Ako se može zapošljavati u MUP-u, a može se uvijek naći pravni okvir, zakonski okvir, ja to vjerujem, zašto se ne vrate na posao decertificirani policajci koji su 2001. i 2002.godine istjerani sa posla, a dobili su pravosnažne presude da nisu odgovorni

Postavljeno na: 
15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Sinoć sam imao priliku da čujem izvješće komesara policije Kantona Sarajevo o bezbjednosnoj situaciji u gradu gdje on ističe da je Sarajevo jedan od najsigurnijih gradova u Evropi.

Postavljeno na: 
15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Postoji li način da se stane u kraj ovim drskim krađama? Znam da je nemoguće pored svakog šahta postaviti čuvara i upravo zbog toga postavljam pitanje može li se zabraniti otkup onih sekundarnih sirovina koje se najviše kradu?

Postavljeno na: 
16. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri