Ministarstvo unutrašnjih poslova

Inicijativa da u idejnom i izvedbenom projektu izgradnje zgrade nove zgrade MUP KS i rušenja postojeće građevine u ulici Kolodvorska uvedu principe zelenog certificiranje i poslednje standarde održivog građenja po uzoru na EU

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

inicijativa da se obezbjede kontinuirani inspekcijski nadzori saobraćajnih gradilišta koja su trenutno aktivna na teritoriji KS

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se na nivou nadležnih organa formira radno tijelo koje će na mjesečnom ili tromjesečnom nivou, vršiti detaljnu analizu provođenja mjera i radnji iz oblasti nasilja u porodici, što će doprinjeti smanjenju takvih pojava

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

1. koliko rješenja o promjeni radnih mjesta policijskih službenika ste donijeli od 09.marta 2023. godine do 10. marta 2024. godine? 2. Potrebno je da mi za svako radno mjesto dostavite pojedinačno obrazloženje i pravni osnov na osnovu kojeg je izvršen pre

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

šTA STE DO SADA URADILI PO PITANJU POBOLJŠANJA STANJA U OBLASTI SIGURNOSTI U SAOBRAĆAJU I IZVRŠENJA SANKCIJA OSIM OVE KAKO NAVODITE MOGUĆNOSTI PRISTUPA ELEKTRONSKOJ BAZI PODATAKA OD STRANE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA?

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Obzirom da sam u oktobru 2023. godine upozoravao naisticanje Prostornog planaKS zaključno sa 31.12.2023. godine, te da će nastati stanje kaosa u KS, obzirom da će Zavod za planiranje i razvoj KS neće izdavati neophodna mišljenja prilikom dobivanja neophod

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Da li smatrate da pomenuti izvještaj ad hoc tijela, da tri presude u postupku koji je tužilaštvo KS vodilo po izmišljenoj optužnici, te presuda Suda BiH protiv Hasana Dupovca i istrage koje se u kontekstu ovog slučaja aktivno vode, a kojima su obuhvaćeni

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori