Ministarstvo unutrašnjih poslova

Koliko je policija u KS ažurirana kada se o ovim savremenim pojavama radi, tj da li odjel koji se bavi ovom problematikom svakodnevno skenira moguće terorističke i druge prijetnje na internetu i kako građani mogu prijaviti konkretne fizičke prijetnje i p

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se sredstva, ukoliko su odobrena, a namijenjena su bila kao nagrada za pouzdane informacije o kretanju ubice Edina Gacića, usmjere na porodice ubijenih policajaca.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa "da se adekvatno nagrade policijske službenike koji su direktno učestvovali i doprinijeli da se uhvati višestruki ubica Edin Gačić, koji je bio opasan po sigurnost građana.

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori