Ministarstvo unutrašnjih poslova

Zastupničko pitanje: šta je Ministarstvo unutrašnjih poslova odnosno Treća policijska uprava poduzela u vezi sa učestalim napadima, pljačkama i otimanjima mobitela i drugih stvari te džeparenjima na području Općine Novo Sarajevo? Ko je zakazao?

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: U kojoj fazi je realizacija aktivnosti na pripremi novog Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakona o policijskim službenicima KS, a u skladu sa zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo od 16.06.2020. godine?

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova KS: “Molim da mi dostavite detaljan izvještaj o uzroku požara u podzemnoj garaži 20.01.2021. u večernjim satima, naselje Bulevar Stup ulica Džemala Bijedića 279”.

Odgovor: