Ministarstvo unutrašnjih poslova

Inicijativa "da se na ulazu u Vilsonovo šetalište i to: kod «Hotel Bristol« sa jedne, odnosno kod Srednje škole elektrotehniku sa druge strane, te na mostu Suada Dilberović sa treće strane postave kontrolne kamere koje će vršiti snimanje vozila".

Postavljeno na: 
42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Periodični izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2018. godine

Periodični izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2018. godine