Ministarstvo unutrašnjih poslova

Zastupničko pitanje: “Molim da mi dostavite detaljan izvještaj o uzroku požara na adresi Stupska 19 zbog čijih je posljedica jedno lice izgubilo život.”

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje kojim se traži informacija o imenima etažnih vlasnika na adresi Stupska 19 koji su u periodu od 2012. godine do danas od parking mjesta bespravno bez odobrenja nadležnog organa, izgradili pojedinačne garaže sa garažnim vratima..

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa Samir Suljević

1. Obavezuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji sa Ministarstvon prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša, putem upravnika zgrada obavjesti etažne vlasnike o novoj zakonskoj obavezi nabavke protupožarne opreme, shodno članu 25. stav (1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine F BiH" 64/09).

2. Obavezuju se upravnici koji obavljaju poslove upravljanja i održavanja zgrada da podatke o stanju protupožatne opreme dostavljaju Civilnoj zaštiti Kantona Sarajevo, koja ima zadatak da ih objedinjava i obrađuje.

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za iscrtavanje pješačkih prelaza u Prijedorskoj ulici, kao i instalacije usporavača brzine (ležeći policajci ili vibra traka) u ulici Prijedorska...

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori