Ministarstvo unutrašnjih poslova

Zastupnička inicijativa za korekciju Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistema bodovanja u procesu odabira policijskih službenika odnosno metodologije pregleda i Ocjenjivanja kandidata...

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Postoji li mogućnost veće kontrole vlasničkih pasa koji bi trebali biti na uzici 1 sa brnjicom na mjestima na kojem je povećano prisustvo djece, sto veoma često nije slučaj?”

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori