Ministarstvo unutrašnjih poslova

Zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu finansija koliko je sredstava i sa koje pozicije utrošeno na sponzorisanje objava Vlade Kantona Sarajevo u toku 2019./2020. i 2021. godine?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koje glasi: Koliko je u 2020. i 2021. godini utrošeno sredstava na službena putovanja uposlenika i gdje su ta putovanja realizirana?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije koje glasi: kada su posljednji put servisirana službena vozila koje koriste policijski službenici te kada sui stim promijenjene gume?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje upućeno: U kojoj je fazi realizacija Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje krađe motornih vozila u Kantonu Sarajevo, te kada se očekuje potpuna implementacija mjera preciziranih ovim planom?

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: