Ministarstvo unutrašnjih poslova

Zastupnička inicijativa da se pod hitno, koristeći sva raspoloživa sredstva, primjenjujući i mijenjajući zakonska i druga rješenja, konačno stane u kraj otvorenom i organiziranom kriminalu koji se dešava u Sarajevu, posebno na Baščaršiji i drugim turistič

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

zastupničku inicijativu za postavljanje usporivača saobraćaja, oznake škola i stacionarnog radara na dionici Južne longitudinale, ulica Zagrebačka kod Šumarskog fakulteta na isti način na koji je to urađeno u ulici Terezija.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• S obzirom da je eskalirala situacija u Hadžićima zbog velikog broja migranata, te da se slobodno kreću po teritoriji Općine Hadžići pitam policijskog komesara Nusreta Selimovića i ministra unutrašnjih poslova Admira Katicu šta će poduzeti? Da li će

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa prema Ministarstvu unutrašnjih poslova za postavljanje radara za mjerenje brzine u ulici Bojnička u blizini raskrsnice ulice Bojnička sa ulicama Trešnje i Uglješe Uzelca.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za veći broj parking mjesta za osobe sa invaliditetom čija su vozila obilježena odgovarajućom međunarodnom oznakom pristupačnosti i njihovo označavanje.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori