Ministarstvo unutrašnjih poslova

Inicijativa za pojačan nadzor i kontrolu osoba koje posjeduju, pale, ustupaju, prodaju, kupuju ili nude petarde i druga pirotehnička sredstva, bez odobrenja nadležnog organa, kao i osoba koje priređuju bakljade, vatromete ili slične priredbe bez propisane

Postavljeno na: 
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu da uspostave program besplatne obuke samoodbrane za žene.

Postavljeno na: 
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: