Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Inicijativa za izmjenu člana 60. (Zavojni materijal) UREDBE O OBIMU, USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OSIGURANIH LICA KANTONA SARAJEVO NA MEDICINSKA SREDSTVA u smislu brisanja dobne granice, kao i povećanje broja komada silikonskih flastera.

Postavljeno na: 
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja KS šta će biti sa osobama koje zbog zdravstvenog stanja nisu mogle da se vakcinišu sa vakcinom Astrazenecom?

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Koliko je do sada prijavljenih građana na aplikacije za prijavu obavljanja vakcinacije, kako onu koja se odnosi na osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja, tako na onu koja se odnosi na neosigurane građane?

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa prema Zavodu zdravstvenog osiguranja KS za produženje Odluke o refundiranju troskova za aparate za kontinuirano mjerenje secera u krvi – senzore, sa pripadajucim potrosnim materijalom.

Postavljeno na: 
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori