Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Inicijativa: Ovim putem podnosim inicijativu za refundiranje troškova nabavke senzora za kontinuirano mjerenje glukoze iz međustanične tekućine za oboljele od dijabetesa tip 1, kao što je regulisano u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Zašto se ne provodi Uredba o ortopedskim pomagalima koja je objavljena u Službenim Novinama Kantona Sarajevo broj: 31 od 26 jula 2018 godine ? Pošto se ne provodi ova Uredba, zašto nije stavljena van snage?

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje:Zašto pacijenti koji pređu iz drugog Kantona u Kanton Sarajevo moraju čekati 12 mjeseci da bi ostvarili pravo na dodjelu pelena I ortopedskih pomagala? Taj rok je bio 6 mjeseci. Zašto,ko je i kada odlučio da se taj rok produži sa 6 na 12 mjeseci?

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Upućujem inicijativu da Vlada KS i ZZO KS naprave prijedlog odluke ili rješenje prema kojem bi ZZO KS ili Vlada KS participirali u cijeni testova na koronavirus koju plaćaju građani.

Postavljeno na: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da se HITNO pristupi izradi rebalansa finansijskog plana Zavoda, a kako bi novac pratio put pacijenta, te bi Opštoj bolnici bila planirana značajno veća sredstva jer preuzimaju veliki dio pružanja usluga.

Postavljeno na: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori