Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2019.godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2019.godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu

Pitanje “Molim Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja da mi dostave kopiju kvartalnog izvještaja o poslovanju i izvršenju plana i programa za 2020. godinu, koji su shodno članu 20. potpisanog ugovora dužni dostavljati.”

Postavljeno na: 
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za broj izvršenih kontrola na osnovu člana 21. Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo potpisanim sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu i Općom bolnicom Prim dr. Abdulah Nakaš.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: