Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Upućujemo zastupničku inicijativu za izdvajanje sredstava potrebnih za edukaciju zdravstvenog osoblja JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u cilju pružanja usluge bezbolnog poroda

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva i da se kroz tu izmjenu komunikatori odobre kao medicinsko sredstvo i da to bude zagarantovano pravo oso

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se izvrši izmjena Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostavraivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva i da se kroz tu izmjenu omogući refundacija nabavke komunikatora za neverbalnu djecu

Postavljeno na: 
13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se u Budžetu 2024. godinu izdvoje sredstva za nabavku GPS narukvica za djecu iz autističnog spektra i djecu koja imaju druge oblike poteškoća i imaju potrebu za ovim narukvicama

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se donese nova Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva na način da se..

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se izvrši izmjena člana 60. (Zavojni materijal) Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva u smislu brisanja dobne granice

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: