Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja za registraciju oralnog lijeka (sirup) Valganciclovir koji se koristi u liječenju citomegalovirusnih infekcija.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju povećanje broja odraslih osoba oboljelih od reumatskih bolesti koji će se liječiti sa biološkim lijekovima kroz postoj

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Inicijativa da se u budžetu 2022.godine izdvoje sredstva za opremanje ambulante u C fazi Alipašinog Polja i da se obezbjede sredstva u budžetu ZZO za 2022. godinu planiraju sredstva za upošljavanja novog kadra za novootvorenu ambulantu.

Postavljeno na: 
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori