KJKP VIK

Zastupnička inicijativa da se urgentno napravi revizija projektne dokumentacije Glavnog projekta "Sanacionih radova na infrastrukturi koja tretira otpadne vode na izvorištu vode za piće "Sarajevsko polje".

Zastupnička inicijativa a što hitnije uspostavljanje vodozaštitne zone i otpočinjanje aktivne zaštite područja Crne Rijeke Općina Trnovo.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Šta se poduzima i kada će biti započeta zamjena i ugradnja separatne kanalizacione mreže većeg profila cijevi u ulici Olivera Ibrahimovića, MZ Stupsko Brdo?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje o statusu rješavanja projektne dokumentacije za izgradnju separatne kanalizacione mreže za obuhvat ulica Hendekuša, Osik, Bratunačka cesta i Osječki put...

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Šta se poduzima i kada će biti započeta izgradnja vodovodne mreže za naselja Poturovići i Ljubina u MZ Semizovac u saradnji sa Općinom Vogošća?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori