KJKP VIK

Inicijativa da se na date adrese dostavi spisak naziva i lokacija, te potrošnje vode javnih česmi na području grada Sarajeva na kojima se vrši kontrola kvaliteta vode kako slijedi:..

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Klub zastupnika Narod i Pravda upućuje inicijativu za planiranje sredstava u iznosu od 2.100.000,00 KM u Budžetu za 2023.godinu za rekonstrukciju kolektora Bjelašnica - Hadžići, dionica Hadžićki kolektor - Brezovača.

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Nelegalna deponija u 1. vodozaštitnoj zoni, u blizini korita rijeke Željeznice (Sokolović kolonija, polje od Mosta spasa stotinjak metara uzvodno, lijeva obala)

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Podnosim inicijativu KJKP Vodovod i kanalizacija izađe na teren i otkloni kvar u Gete-ovoj ulici broj 6. Općina Novi Grad je vršila radove na tom području i očito je došlo do štete koja uzrokuje izliv vode na saobraćajnicu.

Pitanje: