KJKP VIK

Zastupnička inicijativa za redovno informisanje građanki i građana o kvaliteti vode za piće i kvaliteti zraka u Kantonu Sarajevo, putem web stranice Vlade KS.

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se urgentno napravi revizija projektne dokumentacije Glavnog projekta "Sanacionih radova na infrastrukturi koja tretira otpadne vode na izvorištu vode za piće "Sarajevsko polje".