KJKP VIK

Inicijativa da se što prije građanima naselja Rječica u Općini Novi Grad riješi problem sa vodosnadbijevanjem i priključenjem na gradsku vodovodnu mrežu u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se građanima naselja Blažuj, ulica Nadosjek, kraj ulice Remze Ahmetovića i dio ulice Hendekuša riješi problem vodosnadbijavanja i da im se omoguči kvalitetno i kontinuirano snadbjevanje pitkom vodom.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Koje su aktivnosti poduzimaju i kada se može očekivati realizacija nastavka izgradnje kolektora otpadnih voda koji treba da omogući izgradnju sekundarne kanalizacione mreže na podrućju Općine Ilidža i Hadžići za naselja Rakovica...

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: