KJKP VIK

Zastupnička inicijativa za nastavak izgradnje primarnog cjevovoda od Kobiljače do Zelene Meraje (MZ Rakovica) kako bi se na tom lokalitetu stvorili preduslovi za priključenje domačinstava na gradski vodovod.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Da li je bilo mjerenja količine arsena i teških metala u vodi bunara i pijezometara izvorišta pitke vode Sarajevsko polje u 2019. i 2020. godini? Ukoliko jeste, molim da mi se dostave dokumenti sa rezultatima mjerenja.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori