KJKP VIK

Zastupničko pitanje kojim se traži informacija o provedenim mjerama iz Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (Službene novine Grada Sarajeva 2/87).

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: • Da li se prije puštanja vode u sistem kojim se koriste građani Kantona Sarajevo, u istu dodaje natrijev fluorid ili slične supstance koje sadrže fluor?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje:“Da li resorno ministarstvo i KJKP Vodovod i kanalizacija raspolažu podakom koliko je u vodovodnoj mreži Kantona Sarajevo azbestno-cementnih cijevi,u kojim djelovima,te da li postoji plan i definirana dinamika za njihovu zamjenu".

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: