Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu

Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
08.2022
Nosilac posla: 
KJKP VIK
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu