KJKP VIK

Zastupničko pitanje "da li se vrši obeštećenje –isplata naknade za izgubljenu dobit vlasnicima zemljišta, zbog nemogućnosti korištenja istog na osnovu zabrana, a koje nije otkupljeno do danas i nalazi se u prvoj vodozaštitnoj zoni „Sarajevsko polje“.

Inicijativa Danijela Kristić

-Obavezuje se Skupština Kantona Sarajevo da u roku do 6 mjeseci održi tematsku sjednicu u vezi sa stanjem u vodozaštitnoj zoni “Sarajevsko polje”;
-Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo i resorna ministarstva da na vrijeme pripreme cjelovitu informaciju o stanju u vodozaštitnoj zoni “Sarajevsko polje”;

Zastupnička inicijativa “za hitnu izradu i usvajanje odluka o zaštiti izvorišta, načina određivanja zona sanitarne zaštite i mjera zaštite izvorišta vode u Kantonu Sarajevo...

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za realizaciju Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-10531-22/09 u vezi Rješenje o rušenju dograđenog novog objekta i novoizgrađene platforme za ljetnu baštu investitoru HBRP „Hoteli Ilidža“...

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori