KJKP VIK

zastupničku inicijativu da​VLADA KS ​i resorna ministarstva obezbijede ​dostatna sredstvau budžetu Kantona Sarajevo za 2020.godinu za rekonstrukciju kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u njegovoj​PUNOJ dužini kako bi se spriječilo

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za mjerenja hemijskih parametara skupine B definisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode u laboratorijam KJKP Vodovod i kanalizacija i Zavoda za javno zdravstvo.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori