Najave

I nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, 04.10.2023:10:00

12 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretnine označene kao k.č. 175/4 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 2530m2, k.č. 177/4 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 41m2 i k.č. 177/3 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 281m2, suvlasništvo Kadrić Salke, Kadrić Seada i Kamenica Salihe u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale

13 Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o kupoprodaji objekta izgrađenog bez odobrenja za građenje na parceli označenoj kao k.č.175/4 K.O. Kobilja glava radi rušenjaizmeđu Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Kadrić Seada, Kadrić Salke i Kamenica Salihe sa druge strane u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzala-poddionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale, a u skladu sa Odlukom o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21 i 5/23)