Informacija o sigurnosti u saobraćaju u Kantonu Sarajevo broj: 02/01-23-26605/23 od 08.06.2023. godine