Prijedlog Deklaracije za očuvanje zona sanitarne zaštite i kvaliteta vode za piće izvorišta „Sarajevsko polje“;