Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

„Šta je sa Prijedlogom Zakona o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom i kada će biti na Dnevnom redu Skupštine Kantona?“

Puni tekst pitanja:

Poslanik Faruk Efendić na Četrnaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 23.04.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, naglasio je problem dijela Kampusa na potezu od Univerzitetske biblioteke, dužinom ulice Zmaja od Bosne, ulice Hamdije Čemerlića, do izlaza na ulicu Put života, koji je zarastao raznim rastinjem, travom i korovom, i koji je kao takav postao idealan prostor za odlaganje raznog otpada, smeća, čak i sumnjivog materijala.

13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.03.2012

Puni tekst pitanja:

„ Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina, još uvijek u fazi nacrta i to od polovice 2011. godine ( tačnije od 21.07.2011.) a bilo bi bitno da se usvoji prije početka turističke sezone 2012. godine, posebno sa aspekta ljetnih bašti i sl. pa se postavlja pitanje šta je sa tim zakonom i kada će ovaj zakon u formi prijedloga se naći na dnevnom redu Skupštine radi usvajanja ?“

Puni tekst pitanja:

Da li je iko od nadležnih izašao na teren da obiđe i procjeni štetu uzrokovane vremenskim neprilikama na šetnici od stadiona do pješačkog mosta na Otoci

Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović na Trinaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.03.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, naglasivši da je nedavno došao do saznanja, da se u centru grada pravi zaštitna zona od 12 metara u izgradnji puteva, što nije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju jer Zakon za gradske sredine dozvoljava samo trotoar,postavio je sljedeće poslaničko pitanje:
“Da li to u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo stvarno vide?”

Puni tekst pitanja:

Poslanik Besim Mehmedić, na Trinaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.03.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“,
Da zaista ovaj Grad, ovaj Kanton riješi problem prodaje poljoprivrednih proizvoda oko Markala i na pijaci Ciglane.“

Odgovor:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije nadležno za rješavanje navedenog problema. Predlažemo da se pored Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ukljući i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koje može dati značajan doprinos u rješavanju problema prodaje poljoprivrednih i drugih proizvoda ne samo oko pijaca Markale i Ciglane, nego i svih drugih pijaca na području Kantona Sarajevo.

12. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 29.02.2012

Puni tekst pitanja:

"Koji su razlozi da se već dva, tri puta dešava pomor ribe u rijeci Bosni na dužini od 2-3 kilometra? Radi se o dijelu korita rijeke Bosne od izvorišta Bačevo do sliva u rijeku Željeznicu."

Puni tekst pitanja:

„Zašto se u gradu ne čiste slivnici, ili se barem bolje ne održavaju?“

Puni tekst pitanja:

Da li je ispoštovana procedura provođenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana, na čiju inicijativu je došlo do Izmjene i dopune Regulacionog plana Stup nukleus?

Puni tekst pitanja:

Da se dostavi mišljenje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, ko je i zašto odobrio povećanje spratova u Stupskoj ulici?

10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.12.2011

Puni tekst pitanja:

Da se iz namjenskih sredstava zaštite okoliša koja dolaze u Kanton po osnovu registracije motornih vozila, prisutpi sistematskom rješavanju korita rijeke Miljacke, što obuhvata izradu tri kolektora, čišćenje rijeke, te regulisanje vodostaja rijeke Miljacke.

Puni tekst pitanja:

„Kakva je kakvoća zemnog gasa u Kantonu Sarajevo?“

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.11.2011

Puni tekst pitanja:

„Da nadležno ministarstvo Kantona Sarajevo obezbjedi finansijska sredstava za ogradu šehidskog mezarja u mjestu Trebečej, Opština Trnovo.“

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 20.10.2011

Puni tekst pitanja:

„Da li je zaista moguće, poslije toliko godina, da se prostor ispred vijadukta na Ciglanama uredi na jedan pristojan način s zdravstvenog i etičkog aspekta.“

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 14.09.2011

Puni tekst pitanja:

Na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.09.2011.godine, kao i na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.12.2011.godine pokrenuta je
poslanička inicijativa od strane poslanika Kenana Ademovića, a koja se odnosi na izgradnju objekta u ulici Ejuba Ademovića, na lokalitetu na kojoj je izričito zabranjena bilo kakva gradnja zbog sanacije aktivnog klizišta.

Puni tekst pitanja:

„Da se brana na rijeci Miljacki stavi u pogon ukoliko je u ispravnom stanju, a ukoliko nije, da se predhodno izvrši opravka iste od strane stručnih lica.“

Puni tekst pitanja:

Obzirom da je u posljednja tri mjeseca sušni period što je uslovilo pad nivoa rijeke Miljacke, otpad koji se inaće, bez ikave potrebe, baca u koristo rijeke već je nekih 15 cm iznad niskog nivoa rijeke što uistinu predstavlja veoma ružnu sliku za grad Sarajevo, a i činjenica da predstoji kišni period, narastanje bujica i odvođenje tog otpada u slivove rijeke Bosne i izvorišta sa kojih se građani Sarajeva snabdjevaju pitkom vodom,iniciram da Vlada Kantona u koordinaciji sa kantonalnlnim komunalnim preduzećima pokrene aktivnosti na čišćenju korita rijeke te da se preduprijede eventualni problem

Puni tekst pitanja:

Koji je tačan iznos finansijskih sredstava potrebnih za popravak dijela fasade zgrade u kojoj se nalaze Univerzitet u Sarajevu i Pravni fakultet, koja ga je institucija utvrdila te u kojem vremenskom roku će ovoj zgradi biti vraćen prvobitni izgled i uklonjene drvene skele, posebno uvažavajući da je ista pod zaštitom države“

„Problem obrušavanja fasade ove zgrade treba riješiti u toku građevinske sezone i ne dopustiti da se uđe u zimski period te u tom smislu, za ovu namjenu, odmah obezbijediti potrebna finansijska srestva

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva za rekonstrukciju krovova i utopljavanje tri (3) jedinice kolektivnog stanovanja na području MZ Hrasnica 1 i Hrasnica 2.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.12.2011

Puni tekst pitanja:

„Da se zastupnicima dostavi informacija, izvještaj u kojoj je fazi izrada Studije, te i sama Studija, kako bi zastupnici imali uvida u istu.“
Nadalje, obzirom da se o problematici voda i zaštite slivova rijeka u Kantonu Sarajevo ne vodi dovoljno računa, te na osnovu prijedloga i dopisa građana, poslanik je pokrenuo inicijativu:
„Da se svake godine upriliči obilježavanje Svjetskog dana voda kroz Svečanu akademiju pod pokroviteljstvom Kantona Sarajevo i to 22.marta.“

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.11.2011

Puni tekst pitanja:

„Da se što hitnije krene u rekonstrukciju ulice Adema Buče koja bi obuhvatila saniranje kanalizacije, otpadnih i obor-inskih voda, presvlačenje asfaltom cijele Ulice, horizontalnu signalizaciju, natkrivanje autobuskih stajališta, natkrivanje niša, preuređenje javne rasvjete postavljene na način da se neke sijalice nalaze na sredini trotoara, uređenje trotoara za pješake te na rizičnim mjestima i saniranje potpornih zidova“.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.11.2011

Puni tekst pitanja:

„Da li inspekcijski organi i komunalni redari, nadležni organi općine Stari grad i drugi nadležni organi ostalih nivoa vlasti poduzimaju bilo kakve aktivnosti kako bi se ova, siva ekonomija, konačno uredila na primjeren način?“

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje

• Molim da mi se dostavi dostavi Studija za smanjenje procjednih voda deponije Smiljevići u organizaciji Svjetske banke ukoliko je završena.

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vibor Handžić je dana 13.09.2019. godine uputio zastupničko pitanje vezano za informaciju o stanju vlasništva na lokalitetu Barice.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori