Kantonalno javno preduzeće Centar "Skenderija" u posljednjih 15 dana javnosti je uputila dva saopćenja za medije u BiH u kojem upozorava na alarmantno stanje i traži urgentnu pomoć u saniranju nastalih šteta na objektu nakon urušavanja krova Ledene dvoran

Naser Nabil
Pitanje

Kantonalno javno preduzeće Centar "Skenderija" u posljednjih 15 dana javnosti je uputila dva saopćenja za medije u BiH u kojem upozorava na alarmantno stanje i traži urgentnu pomoć u saniranju nastalih šteta na objektu nakon urušavanja krova Ledene dvorane, Sajamske dvorane i poszemne garaže, gdje je van funkcije oko 15.000 m2 poslovnog prostora. Iznosi podatke o stanju velikih dugovanja, gubitaka potraživanja. Na ove probleme smo mi i ja osobno ukazivao u proteklom periodu, jer se radilo o štetnoj ili kriminalnoj politici bivšeg direktora Džinde Suada i Alije Isovića.

Zbog takvog stanja uposlenici Skenderije već treći jesec nemaju redovne plaće, a objekat i dalje propada i predstavlja opasnost za dalje rušenje i ugrožavanje ljudi i imovine čiji smo mi vlasnici!!!!

1. "Šta Vlada KS konkretno poduzima da ovaj objekat što prije sanira, popravi i zaštiti od daljeg propadanja??? Trebaju li se desiti tragedije u ljudskim životima pa da odgovorni razumiju dramatičnu situaciju sa Skenderijom kao objektom i još oko 130 uposlenika Skenderije i još oko 200 uposlenika koji žive od Privrednog grada, koji su pušteni da se bave sami sobom???

2. Šta je resorni ministar privrede konkretno poduzeo po ovom pitanju??? Da li je obišao prostore KJP Centra "Skenderija". Šta konkretno planira i u kojem roku poduzeti da se spasi objekat Skenderija od daljeg građevinskog propadanja??. Kada će biti obezbijeđen novac za redovne plaće za uposlene radnike Skenderije među kojima ima boraca, invalida i šehidskih porodica???

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Na ovo zastupničko pitanje Ministarstvo privrede je odgovorilo 14.01.2013. godine, obzirom da je postavljeno na 22. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.12.2012. godine, a što je vidljivo iz datuma na samom zastupničkom pitanju. Navedeni odgovor dostavljamo u prilogu akta.

Zastupnika ćemo informisati o slijedećem:

U periodu 2009-20013. godina, iz Budžeta Kantona Sarajevo, ukupno je izdvojeno 1.080.162,00 KM za rekonstrukciju i zaštitu Ledene dvorane u KJP Centar "Skenderija".

Za 2009 godinu izdvojeno je 300.000,00 KM iz kojih sredstava je urađena sanacija postojećeg parketa, pregradnih zavjesa, zamjena sportskih rekvizita, ugradnja nivih svjetlosnih kupola, rekonstrukcija rasvjete, sanacija termoizolacionog zida, izrada terena i nabavka opreme za skvoš.

U 2010. godini izdvojeno je 500.000,00 KM iz kojih sredstava su izvršeni radovi na hidroizolaciji krovne površine, građevinski radovi na postavljanju temelja za mašinu za pravljenje leda, izrada glavnog projekta priključenja postojeće rashladne mašine, remont kotlovskog postrojenja, ispitivanje energetskih postrojenja, demontažni radovi na svim fazama, radovi na postavljanju Hidrantskog prstena (krova), instalacija reflektorske rasvjete, nabavka i instalacija semafora.

U Budžetu za 2011. godinu obezbijeđena su sredstva Razvojne banke FBiH za nastavak sanacije postrojenja za led u iznosu od 250.000,00 KM. Obzirom da ova sredstva nisu bila dovoljna za stavljanje postrojenja za led u funkciju, te iz razloga hitnosti sanacije vitalnih energetskih tačaka, Vlada Kantona Sarajevo je odobrila promjenu namjene ovih kreditnih sredstava na novi projekat – Sanacija i izgradnja postrojenja za ze ventilaciju, grijanje i hlađenje sjevernog dijela Privrednog grada, zamjena dijelova stropa i brušenje podova sa vizuelnim označavanjem u prostoru Privrednog grada, a koja realizacija je započela u 2012. godini. Iz navedenih kreditnih sredstava u 2012. godini, izdvojeno je ukupno 209.271,00 KM za finansiranje Projekta nabavke i ugradnje postrojenja za ventilaciju, klimatizaciju i grijanje sjeverne ulice Privrednog grada, nabavka novih rasvjetnih armatura, ugradnja kliznih vrata i kamenih ploča podne površine u Privrednom gradu. nabavka opreme za razglas, radovi na povezivanju instalacija, ventilacije i klimatizacije amfiteatra u suterenu Doma mladih sa novom klima komorom u prostoru Privrednog grada, te radovi na rekonstrukciji ploče spuštenog stropa u dijelu Privrednog grada.

Zbog velikih snježnih padavina u februaru 2012. godine, došlo do urušavanja krovne površine Ledene dvorane, uzrokovana je velika šteta što je zahtijevalo hitnu sanaciju objekta. Preduzeće je pokrenulo postupak javne nabavke za rašćišćavanje urušenog krova Ledene dvorane, izabran je najbolji ponuđač, te je za raščišćavanje iz Budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno 75.360,00 KM.

U 2013. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za rekonstrukciju Ledene dvorane bila su planirana sredstva u visini od 500.000,00 KM. Direktor je smatrao da su ova sredstva nedovoljna za potpunu rekonstrukciju objekta Ledene dvorane, te uputio zahtjev za promjenu namjene ovih sredstava u svrhu izgradnje parkinga, kliznih vrata u Privrednom gradu i vatrodojavu. Ministarstvo privrede je, obzirom da su ova sredstva planirana za kapitalne projekte, upozorilo Preduzeće da se ne može vršiti prenamjena ovih sredstava osim rebalansom Budžeta. Ministrstvo finansija je ipak, putem Vlade Kantona Sarajevo, izvršilo preraspodjelu ovih sredstava u iznosu od 290.000,00 KM.

Ostatak sredstava u iznosu od 204.801,60 KM utrošen je na plaćanje radova na privremenoj zaštiti konstrukcije Ledene dvorene, Sajamske dvorane i garaže od daljeg štetnog uticaja atmosferilija, drvenom konstrukcijom sa pokrivačem od folije i odvodnjom van objekta, a koji radovi su okončani tek u januaru 2013. godine.

Zbog niza nezakonitih radnji u KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo, po prijavi uposlenika Preduzeća, pokrenuti su određeni postupci protiv odgovornih lica, i proslijeđeni nadležnim organima na postupanje.