šta su poduzeli i koje mjere su donijeli po pitanju zaštite državne imovine kao i zaštite radnika kantonalnog preduzeća -Poljoprivredno dobro Butmir-

Efendić Faruk
Pitanje

Postavljam pitanje premjeru ks, ministru privrede ks i ministru unutrašnjih poslova ks, šta su poduzeli i koje mjere su donijeli po pitanju zaštite državne imovine kao i zaštite radnika kantonalnog preduzeća -Poljoprivredno dobro Butmir- čiji smo, kao kanton, osnivači i vlasnici. Naime, svi smo već dobro upoznati, a i svjedoci smo da se nedavno desio nasilni upad u krug ovog preduzeća od strane privatne zaštitarske agencije, a koju je, što je još i strašnije, anagažirao novoimenovani v.d. direktor gore pomenutog preduzeća.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS je po predmetu KJP Poljoprivredno dobro “Butmir”, postupalo po zahtjevima Kantonalnog tužilaštva Sarajevo broj T09 0 KTA 0056104 13 od 26.08.2013.godine i broj T09 0 KTPO 0057727 13 od 17.09.2013.godine, te prikupljene informacije i dokumentaciju dostavilo Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, uz naše akte broj 02/2-1-04-03-12225 od 06.11.2013.godine i broj 02/2-1-04-03-16439 od 25.10.2013.godine, radi donošenja tužilačke odluke .

Takođe su policijski službenici MUP-a KS- Četvrte policijske uprave, preduzeli Zakonom predviđene mjere i radnje u skladu svojim ovlaštenjima radi zaštite lične i imovinske sigurnosti u KJP PD “Butmir” na dan 22.11.2013.godine, prilikom ulaska novoimenovanog direktora i zaštitarske Agencije u krug preduzeća, o čemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Sarajevo.