" Incijativa da Ministarstva privrede i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, da učini sve što je u mogućnosti da se stavi u funkciju "PERAČKO VRELO" sa maksimalnim stepenom iskorištenosti njegovih potencijala

Hodžić Dževad
Inicijativa

"Tražim od Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, da učini sve što je u mogućnosti da se stavi u funkciju "PERAČKO VRELO" sa maksimalnim stepenom iskorištenosti njegovih potencijala/ 120 litara vode u sekundi."