Da se, ako je u skladu sa zakonom, izmjeni Pravilnik koji reguliše izbor predstavnika etažnih vlasnika, te da u isti uvrsti mogućnost da izabrani predstavnik ima završen i III stepen stručne spreme