Zašto se sistemski uništava vlasništvo ovog kantona Veterinarska stanica kantona Sararjevo?

Fazlija Nedžad
Pitanje

Zašto se sistemski uništava vlasništvo ovog kantona Veterinarska stanica kantona Sararjevo?
Zašto se dozvolilo da se da se za samo nekoliko mjeseci do temelja stručno uruši jedan od najboljih laboratorija za ispitivanje hrane u BiH, posebno s aspekta ispitivanja štetnih rezidua u namirnicama ?
Govorim o Mikrobiološko - hemijskom laboratoriju KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo

Poznato je da je Laboratorij od 2004. kao prvi na prostorima ex YU bio akreditiran po medjunarodnom standardu ISO 17025, a trenutno je suspendiran u svim aspektima akreditiranja od strane Instituta za akreditiranje BiH.

Zašto se dozvolila farsa kod izbora direktora KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo kada je u rekordnom vremenu je izmijenjen i prilagodjen statut preduzeća prema kandidatu koji je imao svega dvije godine iskustva u struci?
Iako su konkurisala 4 kandidata koji su uposlenici preduzeća i svaki je imao najmanje po 20 godina radnog iskustva i po 10-tak godina rukovodnog iskustva u preduzeću, izabran je kandidat koji nije ispunjavao uslove.Trenutno se vodi sudski spor o poništenju konkursa.
Iako se preduzeće nalazi u nezavidnom finasijsko-ekonomskom položaju uposlen je direktor van preduzeća za kojeg treba izdvojiti nemala dodatna novčana sredstva.

Zar su lični interesi i imovina važniji od imovine i interesa kantona i države?

Tražim pismeni odgovor od resornog ministra g. Hrenovice?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor:

1. Po dobijanju poslaničkog pitanja vezanog za rad laboratorije, obratili smo se preduzeću za odgovor. S obzirom da je došlo do intervencije sindikata i zaposlenih u Kantonalnom javnom preduzeću "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, zatražili smo izjašnjenje struke. Adekvatan odgovor na postavljeno pitanje nismo dobili, jer je isti sadržan u optužbama bivšeg ili sadašnjeg rukovodstva, u zavisnosti ko daje odgovor. Optužbe su najčešće bile iskazane na sastancima koje je organizovalo Ministarstvo privrede, s ciljem približavanja stavova suprostavljenih strana.

2. Skupština preduzeća zakazana je za 02.07.2013. godine. Na navedenoj Skupštini donesena je Odluka o izmjenama Statuta KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, koja je obrađena od strane notara Rasima Trnke. U izmjenama Statuta unesena je odredba po kojoj se za direktora preduzeća može imenovati lice koje pored općih uvjeta predviđenih Zakonom ispunjava i sljedeće uvjete:
- doktor veterinarske medicine koji ima položen stručni ispit;
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci;
- da ponudi Program rada i razvoja Preduzeća u mandatnom periodu,
- da ima stručna znanja iz oblasti veterinarske djelatnosti.

Izmjena se odnosi na član 48. alineja 2. – da ima najmanje 8 (osam ) godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 5 (pet ) godina na rukovodnim poslovima. Ova odredba ne bi bila sporna, jer je članom 84. stav 3. Zakona o veterinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 46/00) propisano: "Za direktora veterinarske ustanove iz st. 1. i 2. ovog člana može se postaviti doktor veterinarske medicine koji ima položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog staža u struci". Sporno je da se u Poslovniku o radu Skupštine preduzeća u članu 5. stav (4) propisuje: "Materijali za sjednicu se pripremaju u 7 (sedam) primjeraka i u elektronskom obliku sa prijedlogom odluka i obrazloženjem. Primjerak materijala dostavlja se resornom ministarstvu, koje je dužno dati svoje mišljenje na svaki dati prijedlog odluke". U konkretnom slučaju to nije učinjeno.

Kako se i u samom pitanju navodi, sudski postupak je u toku, pa bi bilo nekorektno davati bilo kakvu ocjenu o samom toku, jer će presuda odgovoriti na mnoga pitanja.