Šta se događa sa KJKP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo,

Čardžić Damir
Inicijativa

Šta se događa sa KJKP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, te da se zauzme stav i poduzmu radnje za odgovornost svih onih koji zloupotrebljavaju bilo koju instituciju kako bi bez osnova i na najbezočniji način diskreditovali i omalovažili bilo koga ko predstavlja izvršnu ili zakonodavnu vlast u KS, te uništavali i pljačkali imovinu građana Kantona Sarajevo?"
" Šta se događa sa isplatom poticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju?"

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

1. Na sastanku održanom u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo raspravljalo se o situaciji u samom preduzeću. Govorilo se o neizmirenim platama, skrenuta je pažnja na ponašanje rukovodioca Ragiba Šute, o aktiviranju laboratorije, ali ni jednim postupkom nije opstruiran rad izabranih organa u preduzeću. Čak šta više, potrebno je da istaknemo da je iskazan visok stepen zajedništva.
Pitanje neizmirenih obaveza prema radnicima je problem sa kojim se susreću sva javna preduzeća.
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dobija od legalno izabranih organa izvještaj o poslovanju, koji dostavlja Skuptini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje. Na Skuptštini Kantona Sarajevo zakazanoj za 23.12.2013. godine je izvještaj o poslovanju svih javnih preduzeća, a među njima i KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, pa je na zastupnicima u Skupštini da razmatraju ovaj izvještaj. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije kadrovski osposobljeno da cijeni revizorske izvještaje. Ukoliko postoje nezakonitosti u radu preduzeća, za pokretanje odgovornosti nadležna je uprava preduzeća, koja je dužna protiv odgovornih osoba pokrenuti zakonom propisane procedure.
2. Ministarstvo privrede je obradilo sve prispjele zahtjeve poticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i uputilo ih na dalji postupak Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo. Do sada je ovo ministarstvo obradilo 1787 predmeta. Prvi izvještaj Ministarstvu finansija je upućen 20.08.2013. godine.

Sredstva potrebna za isplatu poticaja obračunata su u iznosu 1.718.318,68 KM. Po obavještenjima, koja smo dobili od Ministarstva finansija, isplaćeno je 841.393,56 KM.