Da li je resorno ministarstvo saglasno sa novim cjenovnikom koji je dala Kantonalna veterinarska stanica?

Zeković Enes
Pitanje

"Da li je resorno ministarstvo saglasno sa novim cjenovnikom koji je dala Kantonalna veterinarska stanica?" Ako jeste, onda u 2012. godini možemo da budemo sigurni da će dotični fond biti totalno uništen. Kao primjer, da bi jedan poljoprivrednik koji se bavi stočarstvom stekao uslove potrebne za podsticaj, treba slovom i brojem da plati 270 KM, a podsticaj je 300 KM. Nijedan poljoprivrednik koji se bavi stočarstvom neće to prihvatiti i stočni fond u 2012. godini je završetak priče."

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na poslaničko pitanje glasi:

  • Članom 115. stav 1. alineja 5. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00) propisano je da Veterinarska komora utvrđuje minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga uz pribavljeno mišljenje federalnog ministra.
  • Članom 58. stav 3. alineja e. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnikBiH", broj 34/02) također je propisano da Veterinarska komora utvrđuje minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga uz prethodno pribavljeno mišljenje organa entiteta i Brčko distrikta.
  • S tim u vezi, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije nadležno za davanje saglasnosti na cjenovnik veterinarskih usluga koje je donijela KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo.